top of page

Stichting de Resident is opgericht in 2021 en heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd. Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de stichting, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

ANBI formulier

U kunt hier het ANBI aanvraagformulier bekijken

 

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting de Resident

Statutaire zetel: Edam

Bezoekadres: Jan den Haenstraat 41, 1055 WC Amsterdam

Email: mail@stichtingderesident.nl
K.v.K. nummer: 86943022
RSIN: 864154161
Datum akte van oprichting: 04-07-2021
ANBI status: in behandeling
Bank: Regiobank – NL07 RBRB 8836764703 – t.n.v. Stichting de Resident
BIC: RBRBNL21

 

Doelstellingen

Het doel van Stichting de Resident is het creëren van laagdrempelige informele artistieke vrijplaatsen waar kinderen en kunstenaars op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid de ruimte met elkaar delen. Omdat stichting de Resident meent dat het voor kinderen belangrijk is dat er in hun omgeving voldoende vrije ruimtes zijn waar zij zelf structureel invulling aan kunnen geven, en omdat kinderen door verschillende oorzaken niet allemaal toegang hebben tot dergelijke vrije ruimtes, en omdat de Resident meent dat het voor kunstenaars belangrijk is om toegang te hebben tot gelijkwaardige en wederkerige mogelijkheden tot samenwerken, zet stichting de Resident zich in om deze ruimtes duurzaam mogelijk te maken.

Stichting de Resident realiseert haar doelstellingen door:

  • fysieke omgevingen voor informele artistieke vrijplaatsen voor kinderen te organiseren in school en buurt

  • kunstenaars te werven om – voor korte of langere tijd - deze ruimtes met kinderen te delen

  • netwerken te initiëren en te ondersteunen – in school en buurt - die het draagvlak voor een informele artistieke vrijplaats voor kinderen ondersteunen

  • samenwerkingen tussen makers, onderzoekers, inwoners, deskundigen uit diverse domeinen en diverse sociaal-culturele organisaties te stimuleren en te bevorderen

  • kennis te ontwikkelen en te vermeerderen over de uitgangspunten en ervaringen van informele artistieke vrijplaatsen voor kinderen door het verrichten van praktijkgericht en theoretisch onderzoek (onderbouwing)

  • kennis te delen over de uitgangspunten en ervaringen van informele artistieke vrijplaatsen voor kinderen door publicaties, projecten, bijeenkomsten en scholingen, zowel lokaal, nationaal als internationaal

  • de pedagogische uitgangspunten van informele artistieke vrijplaatsen voor kinderen uit te dragen en te bewaken

  • gelijke kansen voor kinderen te scheppen door ongelijke middelen in te zetten

  • inkomsten te werven met het doel de toegankelijkheid voor alle kinderen mogelijk te maken

  • inkomsten te werven met het doel kunstenaars een redelijke vergoeding voor hun werk te betalen (Fair Practice Code) omdat de stichtinguitgaat van de meerwaarde van kunst voor de samenleving.

Bestuurders

Rosalie Ravensteijn – Voorzitter

Ariadne Urlus - Secretaris/penningmeester
Irma de Bruijne - Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting de Resident maken geen aanspraak op financiële beloningen.

De vergoedingen voor de artistiek leider, de gastkunstenaars en overige inhuur van freelancers geschiedt op factuurbasis conform de Fair Practice Code en volgt in de beloning de uurtarieven van de CAO Kunsteducatie.

Beleidsplan

Klik hier om ons beleidsplan te lezen

Jaarverslagen

bottom of page