top of page

Over ons

Gastatelier De Vindplaats is een plek voor kinderen en kunstenaars. Kinderen krijgen in het atelier de kans om op een toegankelijke plek in de eigen buurt actief betrokken te zijn in een artistieke samenwerking met kunstenaars. Aan kunstenaars biedt het atelier de mogelijkheid tijdens een kortere of langere werkperiode in een atelier in een schoolomgeving aan de eigen artistieke ontwikkeling te werken. Kinderen en kunstenaars maken gezamenlijk gebruik van het atelier op basis van gelijkwaardigheid. Beslissingen over de projecten die worden ondernomen worden niet vóór de kinderen genomen, maar door de kinderen zelf, al dan niet samen met de kunstenaars. Dat betekent dat in het gastatelier geen lessen worden gegeven en geen opdrachten. Het gastatelier is wel onderdeel van de school-leefgemeenschap van het kindcentrum en is toegankelijk voor alle kinderen van de Vindplaats en voor kinderen uit de buurt. De kunstenaars geven geen les, maar werken als buurt-kunstenaars in de gemeenschap van de Vindplaats.

Meet the Team

Wie zijn wij?

Stichting de Resident

Stichting de Resident stelt zich als doel om laagdrempelige informele artistieke vrijplaatsen te creëren waar kinderen en kunstenaars op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid de ruimte met elkaar delen. Omdat stichting de Resident meent dat het voor kinderen belangrijk is dat er in hun omgeving voldoende vrije ruimtes zijn waar zij zelf structureel invulling aan kunnen geven, en omdat kinderen door verschillende oorzaken niet allemaal toegang hebben tot dergelijke vrije ruimtes, en omdat de Resident meent dat het voor kunstenaars belangrijk is om toegang te hebben tot gelijkwaardige en wederkerige mogelijkheden tot samenwerken, zet stichting de Resident zich in om deze ruimtes duurzaam mogelijk te maken.

Stichting de Resident heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van Stichting de Resident wordt gevormd door Rosalie Ravensteijn, Ariadne Urlus en Irma de Bruijne

bottom of page